Visie

SalesQuarters helpt bedrijven en professionals bij het krijgen van grip op groei in sales.

Dat doen we vanuit de volgende visie:

  • Sales vereist leiderschap
  • Hiring- en loopbaankeuzes zijn investeringsbeslissingen voor groei.
  • Sales toptalent vraagt om een andere aanpak en is deze ook meer dan waard.
  • Leiderschapsontwikkeling is pas succesvol als leiders bewijsbaar groeien

Kijken met een ROI-bril, niet met een HR-bril

De kwaliteit van uw beslissingen is beter als u deze neemt aan de hand van bewijs en feiten. Evidence based noemen we dat bij SalesQuarters. Dit geldt ook voor beslissingen die gaan over hiring en de ontwikkeling van sales talent.

Het rekensommetje voor hiring is niet super complex. De beste salesleider vinden is een investeringsbeslissing die u waarschijnlijk het meeste rendement oplevert dit jaar. En zo zou u ernaar moeten kijken. Niet door een HR-bril (wie ‘past’ er), maar door een ROI-bril (wie realiseert onze grote belangrijke doelen).

Een topsalesleider vertaalt uw bedrijfsstrategie naar de markt, vergroot de effectiviteit van het salesteam en creëert waarde in een ongekende technologische, sociaal-maatschappelijke, ecologische en economische dynamiek.

Wie u aanneemt voor een leidende salespositie is dus meer dan een wervingsvraagstuk. Het is een investeringsbeslissing met impact op de hele organisatie.

Toptalent vraagt, zeker in sales, een andere aanpak. En dat betaalt zich uit.

Talent is niet ‘normaal verdeeld’ rondom een gemiddelde. Integendeel, er zijn aanzienlijk meer laag dan hoog getalenteerden en de verschillen tussen ‘the best and the rest’ zijn gigantisch (zie figuur).

Onderzoek (O’Boyle & Aguinis, 2012) laat dit zien dat toptalent zich in de longtail bevindt. De zogenaamde ‘norm of normality’ is dus niet juist. Toptalent gedraagt zich duidelijk anders op de arbeidsmarkt.

Volgens onderzoek van McKinsey kan toptalent tot wel 800% productiever zijn dan gemiddeld (link). Met andere woorden: zij realiseren in een week wat een gemiddelde medewerker twee maanden kost. Nergens is dit meer waard dan in sales.

Toptalent werven selecteren en ontwikkelen is dus een vak apart. Bij SalesQuarters begrijpen we dit als geen ander en weten we wat dit vraagt.

Longtail 

Onderzoek (O’Boyle & Aguinis, 2012) laat zien dat de zogenaamde ‘norm of normality’ niet juist is en dat in plaats daarvan toptalent zich inderdaad in de longtail bevindt. Talent is niet ‘normaal verdeeld’ rondom een gemiddelde. Integendeel, er zijn aanzienlijk meer laag- dan hoog getalenteerden en de verschillen tussen “the best and the rest” zijn gigantisch (zie figuur hiernaast). Nergens is dat meer waar dan in sales.